Ay: 4 Yıl: 2020
Sayı: 1 Cilt: 7

Özgün Araştırma

Bluetooth Etkin Deri Sensörü ve Akıllı Telefon Uygulaması ile Vücut Sıcaklığı Ölçme Yönteminin Aksiller Dijital Termometre ile Karşılaştırılması
 • Ali Yurtseven
 • Eylem Ulaş Saz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 1-5 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.21043
Sık Karşılaşılan bir Toksikolojik Acil: Çocuk Acil Servise Başvuran Korozif ve Kostik Madde Alan Çocuklar
 • Gamze Gökalp
 • Emel Berksoy
 • Murat Anıl
 • Mustafa Onur Öztan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 6-12 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.93685
Çocuk Acil Serviste Supraventriküler Taşikardi Tedavisi: Adenozin Dozu ve Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Murat Anıl
 • Gamze Gökalp
 • Emel Ataş Berksoy
 • Gülberat İnce
 • Ali Rahmi Bakiler
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 13-18 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.27247
Çocuk Acil Servisine Kara Ambulansı ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
 • Ali Güngör
 • Damla Hanalioğlu
 • Necati Emrecan Türk
 • Arif İsmet Çatak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 19-23 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.62533
Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Kateter İlişkili Kan Akımı Enfeksiyonunun Önlenmesi Açısından Standart Bakım Örtüsü ve Klorheksidin Glukonat İçeren Bakım Örtüsünün Karşılaştırılması
 • Nagehan Aslan
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Ayşe Menemencioğlu
 • Filiz Korkmaz
 • Özden Özgür Horoz
 • Özlem Özgür Gündeşlioğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 24-29 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.75547

Olgu Sunumu

Abdominal Şikayetleri Olan Bir Çocukta Düz Radyografide Beklenmedik Görüntü: Bir Olgu Sunumu
 • Nilgün Erkek
 • Latife Öz
 • Meryem Keçeli Başaran
 • Gökhan Arslan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 30-33 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.02486
Çocuklarda Fentanil Bant Kullanımı; Bilinçsiz Kullanım Ölümcül Olabilir
 • Ayşegül Alpcan
 • Serkan Tursun
 • Ozan Ürem
 • Ümit Ayşe Tandırcıoğlu
 • Gülçin Aydın
 • Didem Aliefendioğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 34-35 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.08769
Akut Psikiyatrik Bulgularla Başvuran Olguda Atropa Belladonna ile Zehirlenme
 • Dilek Cebeci
 • Esra Gürkaş
 • Hülya Maraş Genç
 • Nesrin Ceylan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 36-38 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.30092
Eski Dost Acımasız Düşman; Teofilin Toksisitesi: Olgu Sunumu
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Zeynep Gör
 • Tuğçe Ekşi Aygün
 • Ebru Çelebi
 • Seda Aras
 • Zeynep Kıhtır
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 39-43 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.14622
Non-invaziv Mekanik Ventilatör Desteği Sonrası Gelişen Lokalize Akciğer İnterstisyel Amfizem
 • Esra Türe
 • Hakan Ildır
 • Abdullah Yazar
 • Fatih Akın
 • Sevgi Pekcan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 44-48 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.65872

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler