Takayasu Arteriti Zemininde SARS-CoV-2 İlişkili Akut Nekrotizan Ensefalopati Gelişen Bir Hasta ve Yoğun Bakım Takibi
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  P: 81-84
  Nisan 2024

  Takayasu Arteriti Zemininde SARS-CoV-2 İlişkili Akut Nekrotizan Ensefalopati Gelişen Bir Hasta ve Yoğun Bakım Takibi

  J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2024;11(1):81-84
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 02.03.2023
  Kabul Tarihi: 06.09.2023
  Yayın Tarihi: 24.04.2024
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  ÖZET

  Şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) literatürde genellikle çocuklarda hafif bir bulaşıcı hastalık seyrine yol açar, ancak hem akut enfeksiyon hem de çocuklarda multisistem enflamatuvar sendrom ciddi komplikasyonlara neden olabilir ayrıca nörotropik bir virüs olup geniş bir spektrumda nörolojik semptomla prezente olabilir. Çocukluk çağının akut nekrotizan ensefalopatisi (ANE), talamusta tipik, simetrik lezyonlarla, beyaz cevher, beyin sapı ve serebellumun değişken tutulumuyla karakterize, nadir bir akut ensefalittir. Genetik olarak yatkın hastalarda genellikle viral enfeksiyon sonrası gelişebilir. Hastalığın prognozu kötü olmakla beraber bazı hastalarda steroid ve intravenöz immünoglobulin (IVIG) tedavisine yanıt alınmaktadır. Olgu olarak daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 11 yaşında SARS-CoV-2 ile ilişkili ANE gelişen, steroid ve IVIG tedavisine yanıt vermeyen, başvurusunun 32. saatinde beyin ölümü gerçekleşen ve insidental olarak Takayasu arteriti tanısı alan hasta sunulmuştur.

  References

  1
  Varga Z, Flammer AJ, Steiger P, Haberecker M, Andermatt R, et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. Lancet. 2020;395:1417-8.
  2
  Baj J, Karakuła-Juchnowicz H, Teresiński G, Buszewicz G, Ciesielka M, et al. COVID-19: Specific and Non-Specific Clinical Manifestations and Symptoms: The Current State of Knowledge. J Clin Med. 2020;9:1753.
  3
  Josephson SA, Kamel H. Neurology and COVID-19. JAMA. 2020;324:1139-40.
  4
  Maury A, Lyoubi A, Peiffer-Smadja N, de Broucker T, Meppiel E. Neurological manifestations associated with SARS-CoV-2 and other coronaviruses: A narrative review for clinicians. Rev Neurol (Paris). 2021;177:51-64.
  5
  Kansagra SM, Gallentine WB. Cytokine storm of acute necrotizing encephalopathy. Pediatr Neurol. 2011;45:400-2.
  6
  Vanjare HA, Selvi BT, Karuppusami R, Manesh A, Gunasekaran K, et al. Clinical and Radiologic Findings of Acute Necrotizing Encephalopathy in Young Adults. AJNR Am J Neuroradiol. 2020;41:2250-4.
  7
  Mierzewska-Schmidt M, Baranowski A, Szymanska K, Ciaston M, Kuchar E, et al. The case of fatal acute hemorrhagic necrotizing encephalitis in a two-month-old boy with Covid-19. Int J Infect Dis. 2022;116:151-3.
  8
  Brunner J, Feldman BM, Tyrrell PN, Kuemmerle-Deschner JB, Zimmerhackl LB, et al. Takayasu arteritis in children and adolescents. Rheumatology (Oxford). 2010;49:1806-14.
  2024 ©️ Galenos Publishing House