Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisi Döneminde Ev Kazası İlişkili Çocuk Acil Servis Başvuruları
 • Anıl Er
 • Berna Kahraman Çetin
 • Emel Ulusoy
 • Fatma Akgül
 • İlker Günay
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 84-89 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.26576
Çocuk Acil Servisinde Üst Gastrointestinal Kanamalarının Değerlendirilmesi
 • Aysun Tekeli
 • Gülseren Şahin
 • Betül Öztürk
 • Ferda Özbay Hoşnut
 • İlknur Bodur
 • Ayla Akca Çağlar
 • Can Demir Karacan
 • Nilden Tuygun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 90-96 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.39200
Çocuk ve Yetişkin Acil Servislerinde Pandemi Süresince Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Emre Güngör
 • Orkun Aydın
 • Nalan Metin Aksu
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 97-103 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.43255
Alındığı İddia Edilen Parasetamol Dozunun Kan Parasetamol Düzeyleri ile Karşılaştırılması ve N-Asetilsistein Kullanımı ile İlişkisi: 117 Hasta ile Geriye Dönük Bir Çalışma
 • Caner Turan
 • Ali Yurtseven
 • Elif Gökçe Basa
 • Fırat Ergin
 • Mert Uçar
 • Miray Karakoyun
 • Eylem Ulaş Saz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 104-110 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.59454
Çocuklarda Trakeostomi Zamanlamasının Klinik Sonuçlara Etkisi
 • Tolga Besci
 • Tuğçe Ak
 • Göktuğ Özdemir
 • Gültaç Evren
 • Gazi Arslan
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 111-116 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.94834
Akut Gastroenterit Tanılı Hastalarda İntramusküler Ondansetron Tedavisinin Prognoza Etkisi
 • İlknur Bodur
 • Betül Öztürk
 • Aytaç Göktuğ
 • Raziye Merve Yaradılmış
 • Muhammed Mustafa Güneylioğlu
 • Ali Güngör
 • Can Demir Karacan
 • Nilden Tuygun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 117-121 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.79664
İki Farklı Ürün ile Silme Banyo Yapılan Çocukların Kalıcı Deri Floralarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
 • Berna Turan
 • Çağrı Çövener Özçelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 122-130 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.00821
Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunda Akciğer Ultrasonografinin Önemi
 • Ayla Akca Çağlar
 • Funda Kurt
 • Halise Akça
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 131-138 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.53244
Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İçi Transport Uygulamaları
 • Mehmet Ünal
 • Perihan Aydın
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Oğuz Dursun
 • Erdem Çebişli
 • Alper Köker
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 139-142 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.87699

Olgu Sunumu

Dar QRS Kompleksli Taşiaritmi Ayırıcı Tanısında Adenozinin Etkinliği: Adenozin Sonrası Atriyal Flutter Tanısı Alan Bir Olgu
 • Aziz Zeytin
 • Çapan Konca
 • Celal Varan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 143-146 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.17136
Nüks non-Hodgkin Lenfomalı Bir Çocukta Tip-B Laktik Asidoz
 • Tolga Besci
 • Göktuğ Özdemir
 • Gültaç Evren
 • Gazi Arslan
 • Emre Çeçen
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 147-149 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.21549
Adölesan Yaşlarında Akut Batın Ayırıcı Tanısında Yeme Bozukluğu Düşünün
 • Gamze Gürsoy
 • Elif Akçay
 • Demet Taş
 • Alkım Öden Akman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 150-153 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.43265
Akut Karın Ağrısı Ayırıcı Tanısında Epiploik Apandisit: Çocuk Olgu
 • Muharrem Çiçek
 • Şeyma Özpınar
 • Sümeyra Doğan
 • Özlem Kalaycık Şengül
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 154-157 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.26213
Aşı Etkisiyle Çok Uzun Süredir Görülmeyen Nadir Bir Yenidoğan Apne Nedeni: Boğmaca
 • Kürşad Kemal Kara
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Nursel Kara Ulu
 • Nursel Atay Ünal
 • Hasan Tezer
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 158-161 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.98700

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler