Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Yapılan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Emrah Gün
 • Hacer Uçmak
 • Fevzi Kahveci
 • Edin Botan
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Hasan Özen
 • Fulden Aycan
 • Gülçin Çıplak
 • Gizem Özcan
 • Fazılcan Zirek
 • Sümeyye Sözduyar
 • Ergun Ergün
 • Nazan Çobanoğlu
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 26-33 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.65487
Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Bronkoskopinin Rolü: 3 Yıllık Deneyim
 • Ömer Katı
 • Yaşar Kandur
 • Şükrü Güngör
 • Tahir Dalkıran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 124-128 DOI: 10.4274/cayd.70299

Olgu Sunumu

Yabancı cisim aspirasyonunda klinik çeşitlilik ne kadar geniş olabilir?: olgu sunumu
 • Osman Yeşilbaş
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Hamdi Murat Yıldırım
 • Sadig İsmayılov
 • Esra Şevketoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 83-86 DOI: 10.5505/cayb.2015.33042

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler