Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Yapılan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Emrah Gün
 • Hacer Uçmak
 • Fevzi Kahveci
 • Edin Botan
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Hasan Özen
 • Fulden Aycan
 • Gülçin Çıplak
 • Gizem Özcan
 • Fazılcan Zirek
 • Sümeyye Sözduyar
 • Ergun Ergün
 • Nazan Çobanoğlu
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 26-33 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.65487

Olgu Sunumu

Bir Mukopolisakkaridoz Tip II Olgusunda Zor Hava Yolu Yönetimi
 • Damla Hanalioğlu
 • Batuhan Yeke
 • Ahmet Ziya Birbilen
 • Serap Sivri
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 113-116 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.22931
Tekrarlayan ve Bilateral Peritonsiller Apse: Üst Hava Yolu Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni
 • Leman Akcan Yıldız
 • Dilara Ünal
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 126-128 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.72473

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler