Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Risk Faktörleri
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Nihal Önal Özdemir
 • Nuri Bayram
 • Zümrüt Sahbudak Bal
 • Engin Köse
 • Nisel Yılmaz
 • Mehmet Helvacı
 • Nejat Aksu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 9-16 DOI: 10.5505/cayb.2014.76486
Savaş ve Çocuk: Suriye İç Savaşının Sınırdan 750 km Uzaktaki Bir Çocuk Acil Servisine Etkisi
 • Sinan Oğuz
 • Nilden Tuygun
 • Emine Polat
 • Halise Akça
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 135-139 DOI: 10.4274/cayd.39358

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Kateter İlişkili Kan Akımı Enfeksiyonunun Önlenmesi Açısından Standart Bakım Örtüsü ve Klorheksidin Glukonat İçeren Bakım Örtüsünün Karşılaştırılması
 • Nagehan Aslan
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Ayşe Menemencioğlu
 • Filiz Korkmaz
 • Özden Özgür Horoz
 • Özlem Özgür Gündeşlioğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 24-29 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.75547
Majör Yanığı Olan Çocuk Hastalarda Yanıkla İlişkili Enfeksiyonlar
 • Özer Özlü
 • Abdulkadir Başaran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 31-36 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.83723
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Preterm ve Term Bebeklerde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram-Negatif Bakteri Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Özgür Özçerezci
 • Ünsal Savcı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 91-97 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.49369
2017-2018 Mevsimsel İnfluenza Salgını Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşe Gültekingil
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 119-123 DOI: 10.4274/cayd.39306
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Kan Dolaşımı Enfeksiyonu İnsidans ve Risk Faktörleri
 • Fatma Akgül
 • Gazi Arslan
 • Ünal Utku Karaarslan
 • Murat Duman
 • Tolga Fikri Köroğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 159-165 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.81994

Orijinal Makale

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları
 • Tanıl Kendirli
 • Ayhan Yaman
 • Çağlar Ödek
 • Halil Özdemir
 • Adem Karbuz
 • Bilge Aldemir
 • Haluk Güriz
 • Can Ateş
 • Gamze Özsoy
 • Derya Aysev
 • Ergin Çiftçi
 • Erdal İnce
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 42-46 DOI: 10.4274/cayd.86580

Olgu Sunumu

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonunda Olası Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
 • S. Bahaettin Öncü
 • Ahmet Güzel
 • Şule Paksu
 • Fatih Suna
 • Tuğba Ayçiçek
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 53-56 DOI: 10.5505/cayb.2014.66375
Pediatrik Hastada Nadir Bir Enfeksiyon: Herpetik Dolama
 • Mehmet Açıkgöz
 • Ahmet Güzel
 • Hakan Tuncer
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • Emine Malhun Şahiner
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 99-101 DOI: 10.5505/cayb.2015.29491

Olgu Sunumu

Viral Enfeksiyon Sonrası Spontan Pnömomediastinum, Deri Altı Amfizem ve Pnömoraşi Saptanan Bir Olgu Sunumu
 • Gürbüz Akçay
 • Ömer Faruk Yalçın
 • Özmert M. A. Özdemir
 • Selçuk Yüksel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 97-100 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.52533

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler