Olgu Sunumu

Çocuk Yoğun Bakımda Bütan Kötüye Kullanımı Nedeniyle Kritik Etkilenen Çocuklar: Klinik Seyirleri ve Sonuçlar

10.4274/cayd.galenos.2021.26918

  • Anar Gurbanov
  • Edin Botan
  • Emrah Gün
  • Tanıl Kendirli

Gönderim Tarihi: 06.06.2021 Kabul Tarihi: 28.09.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):44-47

Günümüzde sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri uçucu madde kullanımı ve toksik gaz inhalasyonudur. Çakmak gazı olarak da bilinen bütan gazının ergenler arasında öfori, keyif ve neşe oluşturması nedeni ile kullanımı giderek artmaktadır. Bu durumun en önemli nedenleri ucuz ve temininin kolay olması ile beraber aynı zamanda yasal denetimin çok ciddi olmamasıdır. Bu yazıda çakmak gazı inhalasyonu sonrası çocuk yoğun bakım ünitemizde takip edilen iki olgu sunulmuştur. Birinci olgunun taburculuğu yapılmış, ikinci olgu ise başka bir merkezden hastanemize kabulü sırasında kardiyak arrest olmasına yönelik ekstrakorporeal kardiyoakciğer resüsitasyon uygulanmasına rağmen kaybedilmiştir. Çalışmamızda çocukluk çağında son zamanlarda giderek yaygınlığı artan bütan gazı inhalasyonunun önemli ölçüde morbidite ve mortaliteden sorumlu olduğuna dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Butan gazı, çakmak gazı, çocuk yoğun bakım

Tam Metin (İngilizce)