Olgu Sunumu

Kusma ve Dispne ile Başvuran İleus ve Geç Başlangıçlı Travmatik Diyafragma Hernisi: Olgu Sunumu

10.4274/cayd.galenos.2021.07742

  • Pelin Elibol
  • Aykut Özon
  • Gülşah Demir
  • Şefika Bardak
  • Alper Çiçek
  • Gamze Gökalp
  • Bade Toker Kurtmen
  • Emel Berksoy

Gönderim Tarihi: 04.12.2020 Kabul Tarihi: 11.04.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(1):51-54

Diyafragma hernisi, abdominal organların diyafragma kasından geçişi olarak tanımlanmaktadır. Konjenital veya edinsel olabilir. Edinsel olanların çocuklardaki en sık nedeni motorlu araç kazalarıdır. Hastaların en sık başvuru yakınması nefes almada zorluk ve karın ağrısıdır. Gecikmiş tanı ve tedavi morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Travmanın oluş zamanına bakılmaksızın, künt veya penetran göğüs travmalarında diyafragma hernisi gelişebileceği düşünülmelidir. Bu çalışmada penetran toraks travmasına bağlı toraks tüpü uygulamasını takiben 17 ay sonra çocuk acil servise karın ağrısı ile başvuran ve ileus ile beraber geç başlangıçlı travmatik diyafragma hernisi tanısı alan 14 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İleus, penetran toraks travması, travmatik diyafragma hernisi

Tam Metin (İngilizce)