Olgu Sunumu

Kalpte Yabancı Cisim

10.4274/cayd.galenos.2022.27870

  • Gülşen Yalçın
  • Engin Gerçeker
  • Elif Akın
  • Ümit Dede
  • Muhammed Bahaeddin Başer
  • Murat Anıl

Gönderim Tarihi: 30.12.2021 Kabul Tarihi: 28.04.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):62-65

Yabancı cisimlerin kalbe girmesi nadir olup, yaşamı tehdit edebilir. Erken teşhis ve çıkarılması çok önemlidir. Röntgen, bilgisayarlı tomografi ve ekokardiyografi başlıca tanı yöntemleridir. Bu yazıda on gündür göğüs ağrısı yakınması olan, son iki gündür uzandığında ağrısı artan ve çocuk acil servisinde kalpte yabancı cisim olarak iğne saptanan 14 yaşındaki erkek olgu sunuldu. İğnenin, yedi yıl önce dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu tanısı alan ve takiplerine düzenli gitmeyen olgumuz tarafından kendisine isteyerek batırılmış olduğu öğrenildi. Hastanemize başvurmadan 2 gün önce gittiği klinikte çekilen akciğer grafisinin normal olarak değerlendirildiği öğrenildi. Akciğer kontüzyonu, sağ plevral effüzyon, sağ ventrikülde kontüzyon, sağ koroner arterde yaralanma ve perikardiyal effüzyona neden olan iğne, açık kalp ameliyatı ile başarıyla çıkarıldı. Literatürde kalpte yabancı cisim olan olgularının nadir rastlanması ve çekilen grafilerin dikkatli değerlendirilmesine dikkat çekmek için sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, kalp, iğne, çocuk

Tam Metin (İngilizce)