Olgu Sunumu

Allerji ve Koroner Sendrom Birlikteliğinde Ayırıcı Tanıda Karşılaşılan Zorluklar: Kounis Sendromu ya da Adrenalin Etkisi?

10.4274/cayd.83097

  • Ebru Atike Ongun
  • Nilgün Erkek
  • Fırat Kardelen
  • Ayşen Bingöl
  • Oğuz Dursun

Gönderim Tarihi: 26.07.2017 Kabul Tarihi: 03.09.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(1):25-30

Adrenalin anafilaksi tedavisinin temelini oluşturan hayat kurtarıcı ilaçtır; ancak uygun doz ya da şekilde verilmediği takdirde dar teröpatik indeksi nedeni ile ciddi yan etkilere neden olabilir. Olgu, 15 yaşında anaflaksi bulguları ile acil servise başvuran, adrenalin uygulaması sonrası akut koroner sendrom bulguları ve akciğer ödemi gelişen bir hastaydı. Anaflaksi ve adrenalin uygulaması sonrası gelişen koroner semptomlar nedeni ile ayırıcı tanısı zor olan ve birbirine karışabilen üç ayrı sendrom olan Kounis sendromu, Takotsubo kardiyomiyopatisi ve adrenalin-ilişkili koroner vazospazm tartışıldı. Ayrıca kardiyak otonomik sistem bozukluğu olan Brugada sendromunun hasta ile ilişkisi de değerlendirildi. Anafilaksi tedavisinde adrenalin geciktirilmemelidir, ancak uygun dozda ve uygulama yoluyla kullanımı da son derece önemlidir. Alerji semptomları ve göğüs ağrısı ile gelen bir hastada Kounis sendromunun mutlaka akılda tutulmalı, bu olgularda adrenalinin dikkatli kullanılması gerekir. Dikkat çekici diğer bir nokta ise, adrenalin preparatının içerdiği koruyucu sodium-metabisülfit nedeniyle çok nadir görülen bir yan etki olarak adrenalinin kendisinin de alerjiyi tetikleyebileceğidir.

Anahtar Kelimeler: Anaflaksi,adrenalin,koroner sendrom,Kounis sendromu,Takotsubo kardiyomiyopatisi,yan etki

Tam Metin (İngilizce)