Olgu Sunumu

Non-invaziv Mekanik Ventilatör Desteği Sonrası Gelişen Lokalize Akciğer İnterstisyel Amfizem
 • Esra Türe
 • Hakan Ildır
 • Abdullah Yazar
 • Fatih Akın
 • Sevgi Pekcan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 44-48 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.65872
Postoperatif Konjenital Diyafragmatik Herni Onarımında İn Situ Tüp Torakostomiden Alınan Ders: Açık Bir Pnömotoraks Bile Katastrof Olabilir
 • Prateek Arora
 • Habib Md Reazaul Karim
 • Subrata Kumar Singha
 • Kartik Basumatary
 • Nitin Kumar Borkar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 146-148 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.58070

Olgu Sunumu

Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisine Bağlı Pnömotoraks Olgusu
 • Çapan Konca
 • Hasan Öğünç Apaydın
 • Mehmet Geyik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 80-83 DOI: 10.4274/cayd.28290

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler