Özgün Araştırma

Çocuk yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspirat kültürünün değerinin retrospektif olarak incelenmesi
 • Kadir Şerafettin Tekgündüz
 • Mustafa Bulgan
 • Merve Türkay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 13-18 DOI: 10.5505/cayb.2015.44127
Alt Solunum Yolu Hastalığı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisinin Yaşamsal Bulgular Üzerindeki Sonuçları
 • Yakup Söğütlü
 • Suat Biçer
 • Gülçin Kurt
 • Olcay Şah
 • Medya Namdar
 • Sevim Togaç
 • Esen Besli
 • Çiğdem Kaspar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 121-130 DOI: 10.4274/cayd.38358

Olgu Sunumu

Serebral Palsili Bir Çocukta Adenovirüse Bağlı Ağır PARDS’nin Sidofovirle Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Serdar Balsak
 • Edin Botan
 • Hatice Kübra Konca
 • Erdal İnce
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 50-53 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.97759
Serebral Palsili Bir Çocukta Adenovirüse Bağlı Ağır PARDS’nin Sidofovirle Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Serdar Balsak
 • Edin Botan
 • Hatice Kübra Konca
 • Erdal İnce
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 81-84 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.97759
Pnömoniden Rikets Tanısına
 • Osman Yeşilbaş
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Ülkü Gül Şiraz
 • Serhat Tekerek
 • Mevlüt Salim
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 89-92 DOI: 10.4274/cayd.62681

Olgu Sunumu

Önceden sağlıklı bir çocukta Ochrobactrum anthropi bakteriyemisi ve pnömoni
 • Kübra Cenkçi
 • Fulya Kamit Can
 • Ender Can
 • Sevgi Yılmaz Hancı
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 137-140 DOI: 10.5505/cayb.2015.24633
Aktif Kardiyopulmoner Resüssitasyon Sırasında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Edanur Yeşil
 • Nilüfer Yalındağ Öztürk
 • Feyza Girgin İnceköy
 • Koray Ak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 149-152 DOI: 10.5505/cayb.2015.92408

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler