Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamaları: Dört Yıllık Deneyim
  • Rana İşgüder
  • Gamze Gülfidan
  • Hasan Agin
  • İlker Devrim
  • Utku Karaarslan
  • Nurettin Ünal
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 31-38 DOI: 10.5505/cayb.2014.22932
Kritik Hasta Çocuklarda Rabdomiyoliz
  • Aslı Yalçınkaya
  • Hakan Tekgüç
  • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 61-64 DOI: 10.5505/cayb.2014.03522

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler