Olgu Sunumu

Hidatik Kist Rüptürüne Bağlı Anafilaksi Olgusu
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Nihal Akçay
  • Mey Talip Petmezci
  • Güner Özçelik
  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Selma Fettahoğlu Üstel
  • Recep Akpınar
  • Esra Şevketoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 128-131 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.02997

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler