Ay: 4 Yıl: 2019
Sayı: 1 Cilt: 6

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi ile Yapılan Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümlerinin Diğer Kraniyal Görüntüleme Yöntemleriyle (Kraniyal Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme) Karşılaştırılması
 • Burcu Dadı
 • Emel Uyar
 • Ruslan Asadov
 • Feyza İnceköy Girgin
 • Gazanfer Ekinci
 • Nilüfer Yalındağ Öztürk
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.02411
Acil Servise Kafa Travması ile Gelen Çocuklarda Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü
 • Sabiha Şahin
 • Kürşat Bora Carman
 • Coşkun Yarar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 7-12 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.47450
2012-2017 Yılları Arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Acil Servis'e Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
 • Aylin Günay
 • Ziyafet Uğurlu
 • Aysun Ceylan
 • Nebahat Ayten
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 13-17 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.64935
Kalp Cerrahisi Merkezinde Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olguların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Erkut Öztürk
 • Taner Kasar
 • Okan Yıldız
 • Alper Güzeltaş
 • Sertaç Haydin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 18-23 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.60783
Kritik Çocuk Hastalarda Vazoaktif İlaç Kullanımının Hemodinami Üzerine Etkileri
 • Melike Ersoy
 • Metin Karaböcüoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 24-29 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.40316
Çocuk Cerrahisi Servisinde Travma Nedeniyle İzlenen Suriyeli Hastaların Türk Hastalarla Karşılaştırılması
 • Mustafa Onur Öztan
 • Gizem Bolova
 • Ali Sayan
 • Tunç Özdemir
 • Ayşe Berna Anıl
 • Ferhan Elmalı
 • Gökhan Köylüoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 30-34 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.38257

Olgu Sunumu

Birden Çok Sistemi Etkileyen Kostik Yanığı
 • Gamze Gökalp
 • Murat Anıl
 • Emel Berksoy
 • Şefika Bardak
 • Gülşah Demir
 • Şule Demir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 35-37 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.29290
Bonzai Nadir Etkileri: Bir Olgu Sunumu
 • Halise Akça
 • Nilden Tuygun
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 38-40 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.75047
Status Epileptikus ile Başvuran Pridoksin Bağımlı Epilepsi Olgusu
 • Senem Ayça
 • Hamide Betül Gerik Çelebi
 • Sırrı Çam
 • Muzaffer Polat
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 41-43 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.85057
Geç Tanı Alan Konjenital Diyafragma Hernisi: Olgu Sunumu
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Emel Berksoy Ataş
 • Gamze Gökalp
 • Alkan Bal
 • Tunç Özdemir
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 44-47 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.91886
Saç-İplik Turnike Sendromlu Bir Bebek Olgu
 • Fatih İşleyen
 • Mehmet Tekin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 48-50 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.92486
Amiodaron Kullanımına İkincil Akciğer Toksisitesi
 • Didar Arslan
 • Nagehan Aslan
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Fadli Demir
 • Celal Varan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 51-53 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.80664

Editöre Mektup

Daha Sık Konulması Gereken Tanı: Beyin Ölümü
 • Osman Yeşilbaş
 • Selçuk Uzuner
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 54-55 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.52297
Yazarlardan Yanıt: Çocuk Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Tanısı Konulan Hastaların Değerlendirilmesi
 • Orkun Tolunay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 56-57 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.73645

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler