Olgu Sunumu

Piretroid Temasına Bağlı Ciddi Parestezisi Olan Bir Çocuk Olgu: Topikal Vitamin E ile Başarılı Bir Tedavi

10.4274/cayd.galenos.2019.37029

  • Aykut Çağlar
  • Anıl Er
  • Emel Ulusoy
  • Fatma Akgül
  • Dorukhan Besin
  • Hurşit Apa

Gönderim Tarihi: 27.03.2019 Kabul Tarihi: 16.06.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(2):89-91

Piretroidler, yaygın şekilde kullanılan ve güvenli olarak bilinen ev içi böcek ilaçlarıdır. Memeliler için düşük toksik etki gösterirken, böcekler için yüksek düzeyde toksiktirler. Zehirlenme oral, deri veya solunum yolu ile maruziyet sonrasında ortaya çıkar. Parestezi, deri yolu ile maruziyet sonrasında görülen en yaygın semptomdur. Hafif parestezi olguları mesleki maruziyetten sonra sıklıkla görülmekle birlikte, literatürde ciddi olgular nadirdir, bu nedenle acil hekimler bu hastaların yönetiminde sıkıntı yaşayabilmektedirler. Burada çocuk acil servisimizde böcek ilacına maruz kaldıktan 24 saat sonra yaygın parestezi ve ajitasyonu olan ve topikal E vitamini ile başarılı şekilde tedavi edilmiş bir çocuğu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Alfa-tokoferol, çocuk, sihalotrin, parestezi, piretrinler

Tam Metin (İngilizce)