Olgu Sunumu

Önceden sağlıklı bir çocukta Ochrobactrum anthropi bakteriyemisi ve pnömoni

10.5505/cayb.2015.24633

  • Kübra Cenkçi
  • Fulya Kamit Can
  • Ender Can
  • Sevgi Yılmaz Hancı
  • Ayşe Berna Anıl
  • Murat Anıl

Gönderim Tarihi: 17.12.2014 Kabul Tarihi: 24.02.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(3):137-140

Ochrobactrum anthropi daha çok immün sistemi baskılanmış, tıbbi aletler yerleştirilmiş hastalarda hastane enfeksiyonuna neden olmaktadır. Ek bir risk faktörü olmayan çocuklarda O. anthropi’ye bağlı toplumdan kazanılmış bakteriyemi ve pnömoni literatürde nadiren bildirilmektedir. Bu olgu sunumunda O. anthropi’ye bağlı toplumdan kazanılmış bakteriyemi ve ağır pnömoni nedeniyle mekanik ventilasyon ihtiyacı olan daha önce sağlıklı bir olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Önceden sağlıklı olan 13 aylık kız olgu, toplum kaynaklı pnömoni ve ağır solunum yetmezliği nedeniyle çocuk yoğun bakım servisinde izleme alınmıştır. Mekanik ventilasyon desteği ile birlikte vankomisin ve seftriakson tedavisi başlanan hastanın geliş kan kültüründe O. anthropi (seftriakson dirençli) saptanmıştır. Verilen tedaviye klinik yanıt görüldüğünden antibiyotik tedavisi değiştirilmemiş, kontrol kan kültüründe üreme saptanmamıştır. Hasta izleminin 13. gününde sağlıklı olarak taburcu edilmiştir.

Sonuç olarak fırsatçı bir basil olan O. anthropi bilinen kolaylaştırıcı faktör olmadan da bakteriyemi ve pnömoni nedeni olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ochrobactrum anthropi, Bakteriyemi, Pnömoni, çocuk, solunum yetmezligi