Olgu Sunumu

Yutma Güçlüğü Tanısında Ne Kadar İleri Gidilebilir?

10.5505/cayb.2014.81300

  • Meltem Uğras
  • Suat Biçer
  • Neslihan Taşdelen
  • Ayça Vitrinel

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(1):57-60

Disfaji etiyolojisinde özofagus primer motilite bozuklukları, nörolojik hastalıklar, koroziv madde içimine bağlı darlik, gibi birçok patolojik durum vardır. Bu yazıda, intrakranyal kitle nedeniyle yutma güçlügü ve kilo kaybı olan 6 yaşındaki çocuk sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, intrakranyal kitle, tarti kaybi, yutma güçlügü