Orijinal Makale

Çocuklarda Ilk Afebril Nöbet: Acil Kraniyal Görüntüleme Hangi Hastalarda Gerekli?

10.4274/cayd.07108

  • Gülser Esen Besli
  • Elif Yüksel Karatoprak
  • Sema Saltik
  • Sebnem Özdogan
  • Sibel Özümüt

Gönderim Tarihi: 23.06.2017 Kabul Tarihi: 12.07.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(2):47-52

Amaç: Bu çalismanin amaci ilk kez afebril nöbet geçirerek çocuk acil servisine getirilen çocuklarda nöroradyolojik bozukluk saptanma sikliginin ve hangi hastalarda bu riskin daha yüksek oldugunun belirlenmesidir. Yöntemler: Çocuk acil servisinde ilk afebril nöbet nedeniyle izlenen ve ilk 24 saat içinde kraniyal görüntüleme yapilmis olan 173 hasta geriye dönük incelendi. Görüntüleme sonucunda acil medikal ya da cerrahi girisim gerektiren lezyonlar klinik olarak acil intrakraniyal patoloji olarak tanimlandi. Yas, nöbet özellikleri, nöbet açisindan predispozan faktör varligi, nöbet sonrasi yeni nörolojik bozukluk olmasi ve nöbet öncesinde bazal nörolojik bozukluk olmasi ile nöroradyolojik bulgular arasindaki iliski karsilastirildi. Bulgular: Hastalarin 103’ü (%59,5) erkek, 70’i (%40,5) kiz idi. Ortalama 80±60,4 ay (1- 204 ay) idi. Hastalarin %50,3’üne (87/173) bilgisayarli tomografi, %28,9’una (50/173) manyetik rezonans, %20,8’ine (36/173) bilgisayarli tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapildi. Olgularin %24,3’ünde nöroradyolojik bozukluk saptandi. Acil intrakraniyal patoloji saptanma orani ise %5,2 idi. Parsiyel tipte nöbet geçiren, yeni nörolojik defisit saptanan, nöbet öncesinde bazal nörolojik bozuklugu olan, öyküsünde nöbet açisindan predispozan faktör saptanan ve 24 ay ve altinda olan hastalarda nöroradyolojik bozukluk sikligi anlamli yüksek saptandi. Sonuç: Ilk kez afebril nöbet geçirme nedeniyle acil servise basvuran hastalar arasinda 24 ay ve altinda olan, parsiyel nöbet geçiren, bazal nörolojik bozuklugu olan, nöbet sonrasi yeni nörolojik bulgusu olan ya da öyküde predispozan faktörü saptanan hastalarda acil kraniyal görüntüleme planlanmasi akilci görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ilk afebril nöbet, nöroradyolojik bozukluk

Tam Metin (İngilizce)