Orijinal Makale

Acil Servise Konvülzif Epileptik Nöbet ile Basvuran Çocuklarin Özellikleri: Tek Merkez Çalismasi

10.4274/cayd.86548

  • Emel Atas Berksoy
  • Ünsal Yilmaz
  • Rana Isgüder
  • Selçuk Yazici
  • Tanju Çelik
  • Aycan Ünalp

Gönderim Tarihi: 13.03.2017 Kabul Tarihi: 11.05.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(2):60-65

Amaç: Çalismanin amaci acil servise akut konvülzif nöbet ile basvuran çocuklarin özelliklerini ve etiyolojisini degerlendirmektir. Yöntemler: Acil servise akut konvülzif nöbet ile basvuran hastalarin dosyalari geriye dönük olarak incelendi. Hastalar febril nöbet, idiyopatik ilk afebril nöbet, idiyopatik epilepsi, semptomatik epilepsi ve semptomatik nöbet olarak gruplara ayrildi. Bulgular: Çalismaya toplam 335 çocuk dahil edildi. Idiyopatik epilepsi ile iliskili nöbetler (%35,8), semptomatik epilepsi ile iliskili nöbetler (%8,1), ilk atessiz nöbetler (%17,6) konvülzif nöbetlerin en sik görülen nedeniydi (%38,5) ve devaminda semptomatik nöbetler (%1,5) izledi. Hastalarin ortalama yasi 4,73 yil iken, febril nöbet geçiren hastalarda diger gruplara göre anlamli olarak daha düsüktü (p Sonuç: Acil servise konvülzif epileptik nöbet ile basvuran çocuklarin özelliklerinin bilinmesi, hastalarin uygun yönetimi ve takipleri için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk, epilepsi, konvülziyon, nöbet

Tam Metin (İngilizce)