Olgu Sunumu

Bitkisel içerikli zayıflama ürünü ile intihar girişimi: Bir adolesan olgu

10.5505/cayb.2015.57441

  • Neslihan Zengin
  • Fulya Kamit Can
  • Ender Can
  • Nihan Şık
  • Ayşe Berna Anıl

Gönderim Tarihi: 26.08.2014 Kabul Tarihi: 18.11.2014 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(2):91-94

Son yıllarda bitkisel içerikli zayıflama ürünleri basında geniş yer almaları ve kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle sık kullanılmaktadır. Bu ürünlerin içerikleri ve bunların vücudumuza etkileri tam olarak bilinmemekle birlikte bunlarla ilgili yan etkiler hatta ölümler bildirilmektedir.

İntihar amaçlı bitkisel içerikli zayıflama ürünü içimi sonrasında gelişen taşikardi ve hipertansiyon nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen ve sağlıklı olarak üçüncü gün taburcu edilen on altı yaşında kız hasta; bitkisel içerikli zayıflama ürünlerinin istenmeyen etkilerine ve hatta intihar amaçlı kullanılabileceğine dikkat çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, bitkisel zayiflama ürünü, intihar