Orijinal Makale

Çocuk Acil Ünitesine Ani Baslayan Aksama Yakinmasi ile Getirilen Hastalarin Analizi

10.4274/cayd.03016

  • Sabiha Sahin

Gönderim Tarihi: 03.03.2017 Kabul Tarihi: 31.05.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(2):66-71

Amaç: Aksama çocuklarda yaygin bir acil servise basvuru nedenidir. Normal yürüyüs paternine göre asimetrik bir tarz olusmasi seklinde tanimlanabilir. Ayirici tanisinda geçici sinovit, travma, enfeksiyon, tümör veya enflamatuvar nedenler, dogustan nöromusküler hastaliklar veya gelisimsel bozukluklar düsünülmelidir. Bu çalismada çocuk acil servisine ani gelisen aksama ile basvuran hastalarin sonuçlarini degerlendirmeyi ve bulgularimiza göre hastalarin tani ve takip açisindan bazi ipuçlari elde etmeyi planlayip, septik veya aseptik nedenlerin erken tanisinda laboratuvar degerlerinin faydasini degerlendirmeyi amaçladik. Yöntemler: Son 2 yillik sürede ani baslayan aksama tanisi olan hastalar geriye dönük olarak degerlendirildi. Süregen hastalik, travma, hematolojik koagülopatisi olanlar ve son bir hafta içinde kasiçi enjeksiyon yapilmis olan hastalar çalisma kapsamina alinmadi. Çalismaya dahil olanlar beyaz küre (WBC), eritrosit sedimentasyon hizi (ESR), C-reaktif protein (CRP), düz radyografi ve pelvik ultrasonografi (USG) sonuçlarina göre septik ve aseptik olarak iki gruba ayrildi. Toplamda 120 hasta çalisma grubuna alindi. Referans degerleri WBC, ESR ve CRP için 9000 K/mm3, 20 mm/saat ve 0,8 mg/dL, olarak kabul edildi. Bulgular: Seksen alti hastanin WBC, ESR ve CRP düzeyleri normaldi, 81 çocuk geçici sinovit, 2’si femur basi epifiz kaymasi ve 3’ü Legg-Calvé-Perthess tanilarini almisti ve aseptik grup olarak tanimlandi. WBC, ESR ve CRP düzeyleri yüksek olan 34 hasta ise septik grup olarak tanimlandi ve septik artrit (n=12), osteomiyelit (n=3), juvenil romatoid artrit (n=4), Ailevi Akdeniz Atesi (n=4), akut romatizmal ates (n=3), spondiloartrit (n=3), Guillian Barre sendromu (n=3) ve Ewing sarkomu (n=2) tanilarini almislardi. Septik ve aseptik gruplar arasinda CRP ve WBC düzeyleri açisindan anlamli farklilik vardi. ESR degerleri gruplar arasinda anlamli farklilik görülmedi. Sonuç: Travmatik olmayan akut aksama çocuk acil servise basvuran çocuklarda yaygin bir sorundur. Geçici sinovit en yaygin aksama nedenidir. CRP ve WBC enfeksiyöz ve malign hastaliklarin tanisi için duyarli ölçümlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, aksama, akut

Tam Metin (İngilizce)